22/10/2010

EME3 Col·lapse

L’època de construir edificis sense solta ni volta ja s’ha acabat. Després de la crisi econòmica i immobiliària, els arquitectes prenen més responsabilitats que mai amb el medi ambient i la societat. Assistim al Festival d'Arquitectura EME3 Col·lapse.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre