29/03/2010

Local Local

La ciutat actual es troba en estat de revisió.Lluny de les previsions que feien geògrafs i urbanistes a mitjans segle XX, la ciutat on vivim s'ha convertit en un territori dispers, marcat per les tecnològies i els moviments migratoris. Potser cal fer un replantejament de cara el futur i aconseguir que, a través de la recuperació de l'àmbit local, els habitants de les ciutats recuperin qualitat de vida i identitat.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre