17/11/2009

Urban Labs

La utilització de la tecnologia és una acció política. La podem utilizar per exercir control sobre la ciutadania o per tot el contrari, per donar eines a la població que els animi a participar de les decisions que es prenen, relacionades amb l'entorn urbà, per exemple. De la intersecció entre la vida a la ciutat i la tecnología en neixen les ciutats híbrides, motiu de debat a la segona edició d'Urban Labs, unes jornades organitzades pel Citilab de Cornellà.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre