09/07/2009

Ràdio Digital

Des que Marconi la va inventar, la ràdio com a mitjà poc ha evolucionat. No obstant, el sorgiment d'internet, i l,'entrada en lèpoca d ela societat 2.0, amb internet, i la societat de la informació, ha fet que pateixi una metamorfosi. Ara la ràdio no tan sols s'escolta, sinó que a més es veu, es manipula, hi interactues, esculls, manipules...


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre