29/03/2010

Best sellers

En un món global, el radi d’acció i d’influència d’un best-seller és avui més ampli que mai. ¿Què ha de tenir un llibre perquè aconsegueixi batre rècords de vendes a Catalunya, al Japó i a Corea alhora? ¿Quina part de resonabilitat i de mèrit hi tenen l’autor i els reponsables de màruqeting de les editorials? ¿Quins són els  best-sellers d’autors catalans del moment?


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre