01/12/2009

Joan-Lluís Lluís

Premi de la crítica 2008 per la novel·la Aiguafang i autor de l'Enciclopèdia dels llocs fantàstics de Catalunya, Joan-Lluís Lluís és un escriptor singular, amb una obra sòlida que ofereix un retrat personalíssim del seu espai geogràfic de referència.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre