23/11/2009

Best-Sellers

En un món global, el radi

d'acció i d'influència d'un bestseller

és avui més ampli que

mai. ¿Què ha de tenir un llibre

perquè aconsegueixi batre

rècords de vendes a Catalunya,

al Japó i a Corea alhora?

¿Quina part de resonabilitat i

de mèrit hi tenen l'autor i els

reponsables de màruqeting de

les editorials? ¿Quins són els

best-sellers d'autors catalans

del moment?


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre