20/04/2011

Abans del senyal

Les noves tecnologies han generat nous espais de comunicació i noves maneres de relacionar-nos. Per a moltes persones, la tecnologia perverteix les relacions humanes, mentre que per a d’altres, l’expandeix. Són algunes de les qüestions que plantegen els Kònic Thtr, “Abans del senyal”. Un espectacle-performance, però també una instal·lació interactiva distribuïda que permet que el públic hi intervingui.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre