07/02/2012

L’enigma de l’ordinador

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya treballa des de fa anys en la recerca sobre l'evolució dels ordinadors. Ara ja, amb la suma del material recuperat i restaurat, han endegat una gran exposició que presenta la història de l'ordinador. L’enigma de l’ordinador és en una de les mostres més complertes col·leccions de computadores d'Europa.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre