13/12/2011

A través del mirall

A través del mirall de Joan Fontcuberta és una exposició que recull dos treballs en els que l’artista utilitza recursos presents a internet. Amb el títol específic de Googlegrames iReflectogrames planteja una reflexió sobre la importància i l’increment d’imatges, la proliferació d’autors, així com el potencial de difusió i dispersió vírica, elements tots ells en augment amb l’ús de les xarxes socials.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre