01/06/2011

Escletxa digital

Molts municipis catalans, sobretot els ubicats en zones de muntanya o on la densitat de població és baixa, no tenen accés a internet. Els ajuntaments i els veïns tracten de trobar maneres de superar l’anomenada escletxa digital.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre