26/11/2010

Friki Films

La creació audiovisual és un camí difícil i, moltes vegades, ple de frustracions per a tothom que té ganes d’expressar-se artísticament. I molt més difícil és obrir-se pas quan un creador s’autodefineix com un freaky. Amb aquesta paraula anglesa acullim des dels més fervents apassionats d’un tema fins els creador més radicals i més transgressors de tots els que es fan i es desfan. Per tant, un creador audiovisual freaky ha de reunir dues condicions bàsiques: realitzar la seva obra amb un pressupost mínim i rodar-les amb una passió que superi qualsevol frustració. Perquè qualsevol creador aspira a veure difosa la seva obra. I és aquí on entra l’empresa catalana Freaky Films.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre