01/03/2010

Invisibilitat, realitat o somni

Un grup d'investigadors del departament de Física de l'UAB ha desenvolupat una teoria sobre un dispositiu que fa invisibles objectes a un cert tipus de llum, les ones electromàgnètiques de molta baixa freqüència. l'Àlvar Sánchez i en Carles Navau ens parlen de quina veritats i ficcions hi ha al cinema sobre l'invisibilitat.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre