16/02/2010

Nollywood

Un dels factors positius de la immigració és l'introducció d'una cultura diferent. Hi ha cultures que destaquen més que altres. Podriem dir que una gran majoria ens sabria dir en que consisteix BOLLYWOOD, però en canvi, pocs són els que ens sabrien dir en que consisteix NOLLYWOOD.  La indústria del cinema de Nigeria és una gran desconeguda a casa nostra, tot ocupant el segon lloc en número de produccions cinematogràfiques després de Bollywood i per sobre de Hollywood.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre