29/06/2009

Guió del s. XXI

Com afronten els guionistes el fet creatiu en un moment audiovisual influït per les innovacions i aportacions tècniques.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl_negre